Dobór karmy dla psów

Wybierz wielkość rasy psa: mała, średnia, duża

  • Do ras małych zaliczymy psy nieprzekraczające w wieku dorosłym 13 kg.
  • Do ras średnich zaliczamy psy osiągające w wieku dorosłym wagę między 13, a 35 kg.
  • Do ras dużych zaliczamy psy przekraczające w wieku dorosłym wagę 35 kg.
Psy wszystkich ras
Rasy małe psów
Rasy małe psów
Rasy duże psów
Rasy duże psów
Rasy średnie psów
Rasy średnie psów